ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สรรพากรแจ้​งแนวทางปฏิ​บัติ ภาษีเงินได้​บุคคลธรรมดา​สามีและ​ภริยา หลังให้แยกยื่นได้

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 25 ธ.ค. 2555 เวลา 12:30:10 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมสรรพากร แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการยื่นแบบฯ ประจำปีภาษี 2555 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อให้สามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ซึ่งเดิมให้แยกยื่นได้เฉพาะเงินเดือน แต่เพื่อปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงให้แยกยื่นได้ทุกรายการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป

 

คลิกอ่านรายละเอียด