ขบวนเชิญน้ำอภิเษกไปเก็บในพระอุโบสถวัดพระแก้ว รอฤกษ์พระราชพิธี 4 พ.ค.

เมื่อเวลา 07.30 น. กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เคลื่อนขบวนเชิญน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกที่ผ่านการเสกน้ำรวม ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนกว่าจะถึงวันประกอบพระราชพิธี

ขบวนแห่เชิญน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในขบวนประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์กองทัพบก ขบวนธงชาติ รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้เชิญคนโท 86 คน ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด รถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวน

เส้นทางขบวนแห่เริ่มจากวัดสุทัศนเทพวราราม เคลื่อนขบวนไปตามถนนดินสอแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ตรงไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านทางประตูสวัสดิโสภา

 

เมื่อขบวนไปถึงกำแพงพระบรมมหาราชวัง พลเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ไปวางถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเดินเข้าในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง แล้วตั้งแถวที่หน้าปราสาทพระเทพบิดร

จากนั้น รมว.มหาดไทย รมช.มหาดไทย และข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เชิญพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพไปวางถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเข้าไปในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วตั้งแถวหน้าปราสาทพระเทพบิดร

ผู้เชิญคนโททำการเชิญคนโทลงจากรถแล้วเชิญคนโทเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร จากนั้น รมว.มหาดไทย รมช.มหาดไทย ข้าราชการระดับสูง และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำสรงมุรธาภิเษกและคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย

 

Previous article“จรุงวิทย์” หนังหน้าไฟ กกต. เคลียร์ใบส้ม 66 เขต พลิกคะแนน 3 ขั้ว
Next articleแก้จ่ายค่ายาโหด! เล็งบังคับ รพ.”จ่ายใบสั่งยา” เป็นทางเลือกซื้อยานอก รพ.