“เสด็จเลียบพระนคร” พิธีประกาศพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์และแสดงแสนยานุภาพกองทัพ

Thailand's King Maha Vajiralongkorn is carried in a golden palanquin during the coronation procession in Bangkok on May 5, 2019. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2562) เวลาประมาณ 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นขบวนที่มีความยิ่งใหญ่ และมีองค์ประกอบมากมาย นัยของการเสด็จเลียบพระนครคือ กระทำขึ้นเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ การแสดงพระบารมีให้เป็นที่ประจักษ์จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมกระบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยกระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่ คล้ายกับการยกกองทัพเพื่อทำสงคราม ใช้จำนวนคนอย่างมาก อีกทั้งเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือของพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณ

Photo by Jewel SAMAD / AFP
REUTERS/Jorge Silva

การจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จเลียบพระนคร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ 2 ม้า, ดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.) ได้แก่ วงดุริยางค์นำขบวน 109 นาย และวงดุริยางค์วงตามอยู่ท้ายขบวน 74 นาย รวม 183 นาย, หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (ฉกทม.รอ.) 904 จำนวน 10 นาย ได้แก่ พล.ต.ทรงวิทย์ ฯ ผบ.กรม.ทม.ร.1 รอ. ผู้บัญชาการกองผสม 1 นาย, ร.ท.ธันว์ธนิก ฯ ผบ.มว.ปล.ร.1 พัน.1รอ. และนายทหารประจำบก. อีก 8 นาย คือ พล.อ.พงศกร ผบ.กรม.ทม.ร.1 รอ., พ.อ.ธีระพงษ์ ฯ ผบ.กรม.ทม.ร.11 รอ., พ.อ.สุทธิชัย ฯ ผบ.ร.21 รอ., พ.อ.ชินสรณ์ ฯ ผบ.ม.1 รอ., พ.อ.ถนัด ฯ ผบ.ป.2 รอ., พ.อ.อนุสรณ์ ฯ ผอ.กรม.นนร.รอ.รร.จปร, น.อ.วรพล ฯ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร และน.อ.พุทธพงศ์ ฯ ผบ.กรม.นนอ.รอ.รร.นนก., เกียรติยศนำขบวน (ร.1 รอ.) และกองพันทหารเกียรติยศตามขบวน (ร.11 รอ.) กองพันละ 166 นาย รวม 332 นาย

Photo by Manan VATSYAYANA / AFP

2.ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ฉก.ทม. รอ.904 นำริ้วขบวน 1 นาย, สพ.ทบ. กลองมโหระทึก 16 (1) นาย และสารวัตรกลอง 2 (2) นาย รวม 18 นาย, รร.ตท. สารวัตรกลอง 4 นาย กลองชนะเขียวลายเงิน 40 นาย กลองเงิน 40 นาย กลองชนะแดงลายทอง 40 นาย และกลองลายทอง 40 นาย รวม 164 นาย ขนาบซ้ายขวาขบวน บริเวณ. ทร. สารวัตรแตร 2 นาย แตรฝรั่ง 20 นาย แตรงอน 32 นาย และสังข์ 8 นาย รวม 62 นาย ขนาบซ้ายขวาขบวน

ตอนผู้อำนวยการกำกับตอน ผอ.นรม. และคณะกรรมการ ปล.กห., ผบ.ทสส.,ผบ.เหล่าทัพ ผบตร. รวม 13 นาย

3.ขบวนหลัง ประกอบด้วย พธ.ทบ./ นปอ. ธงสามชาย 4 นาย ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้า 40 นาย และฉัตรเครื่องสูงหักทองขว้างหลัง 36 นาย รวม 80 นาย

สรุปรวมกำลังพลที่ปฏิบัติในริ้วขบวน 1,286 นาย

 

 

Advertisement