มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 7 คืน ทั่วประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วเสร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ แต่การเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้ยังไม่จบลง เพราะยังมีการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ในวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้

มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้รายละเอียดว่า พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ และจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TGN) ไปยัง 170 ประเทศทั่วโลก

เวทีการจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภช แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เวทีกลาง ณ ท้องสนามหลวง แสดงตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. ตลอด 7 วัน มีการแสดงที่น่าสนใจ เช่น โขน ชุด “พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร”,การละเล่นของหลวง, มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด “ทศมราชันขวัญหล้า” (ดนตรีสากล), มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย), มหกรรม “ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา”, การแสดงละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน” รับบทโดย สินจัย เปล่งพานิช และมี โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรณธนะภูติ เบลล่า-ราณี แคมเปน และเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลง กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ

พิเศษในวันที่ 27 พฤษภาคม มีการแสดง “นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์” มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยมี 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน และวันที่ 28 พ.ค. 2562 มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ ตลอด 7 วัน ช่วงเวลา 21.30-23.00 น. มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกหล้า” นำเสนอเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า 40 เมตร อีกทั้งมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารและขนมไทย

ส่วนที่ 2 เวทีย่อย มี 2 เวที ได้แก่ เวทีฝั่งศาลฎีกา และเวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มแสดงเวลา 17.30-18.30 น. มีการแสดง เช่น หุ่นละครเล็กโจหลุยส์, โขนสด, กระตั้วแทงเสือ, มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ประกอบด้วย ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว เพลงทรงเครื่อง, ละครชาตรี, โขนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โขนมูลนิธิคึกฤทธิ์, โขนโรงเรียนอำนวยวิทย์, หนังใหญ่วัดขนอน, หนังตะลุง (ภาคใต้), หุ่นสายเสมา

ขณะที่ส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดมหรสพสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศ ณ พื้นที่จัดงานที่ทางจังหวัดกำหนด เริ่มวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 7 วันเช่นกันกับในกรุงเทพมหานคร

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลในส่วนภูมิภาคว่า ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด

ในเรื่องการกำหนดชุดการแสดง แต่ละจังหวัดได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย

ยกตัวอย่างการแสดง เช่น ภาคเหนือ : ฟ้อนราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ภาคกลาง : การบรรเลงมหกรรมดนตรีไทย การแสดงกลองยาวและการแสดงของไทยทรงดำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การแสดงหมอลำ ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย และคณะการแสดงจากสมาคมญวน และการแสดงโปงลางของสถาบันการศึกษา ภาคใต้ : การแสดงวงออร์เคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสตร้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ โนรา คณะไข่เหลี่ยม วิเชียรศรชัย หนังตะลุงคณะไข่นุ้ย และการแสดงพื้นบ้านโนราห์ รองเง็ง

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมชมการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณท้องสนามหลวง ขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดสุภาพสีเหลือง โดยเฉพาะสุภาพสตรีหากนุ่งกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า

จุดคัดกรองเข้าร่วมงานมี 2 จุด ได้แก่ 1.ด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงฝั่งศาลฎีกา 2.ด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือทุกคนผ่านจุดคัดกรอง โดยต้องเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วจะได้รับการแสตมป์เป็นหลักฐานที่ข้อมือข้างใดข้างหนึ่ง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและจิตอาสาอำนวยความสะดวกนำเข้าสู่ที่นั่ง ในวันเปิดงาน หากออกจากบริเวณที่นั่งในขณะที่พิธีเปิดกำลังจะเริ่มขึ้น โดยมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ จะไม่สามารถกลับเข้ามาที่นั่งเดิมได้อีก


ในวันเปิดงาน 22 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนพิธีการเริ่มขึ้น แต่สำหรับช่วงวันที่ 23-28 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.