ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ไป-กลับ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ระหว่างการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งวันพระราชพิธีจริง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

เนื่องด้วยกองทัพเรือกำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้

1.ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

  1. ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

3.ซ้อมย่อยครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562

4.ซ้อมย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562

5.ซ้อมย่อยครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562

Advertisment

6.ซ้อมย่อยครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562

7.ซ้อมย่อยครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562

8.ซ้อมย่อยครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

9.ซ้อมย่อยครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

Advertisment

10.ซ้อมย่อยครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562

11.ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 วันที่ 17ตุลาคม 2562

12.ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ซึ่งในวันดังกล่าวจะปิดการจราจรทางน้ำในช่วงเดียวกับวันพระราชพิธีจริง ตั้งแต่เวลา 12.30 – 18.00 น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงได้สั่งการให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ไป-กลับ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร โดยจะวิ่งให้บริการตลอดเวลา ระหว่างเวลา 10.30 – 19.30 น. โดยมี 2 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1. ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าตึกกายภาพบำบัด ม.มหิดล) ส่งปลายทางที่ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ, ท่าเรือพรานนก, ท่าวังหลัง (จุดจอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ท่าช้าง (โดยผ่านท่าพระจันทร์, ท่ามหาราช)