ชวนชมนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หาความรู้ก่อนได้ชมของจริง

ศูนย์ภาพมติชน: ภาพ 

ก่อนจะได้ชมความสวยงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ขอชวนคุณผู้อ่านไปชมแบบจำลองและหาข้อมูลความรู้เป็นการอุ่นเครื่องกันก่อน ใน นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น และจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-11 พฤศจิกายนนี้ ณ ท้องสนามหลวง

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 “เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 10.00-22.00 น. ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ห้องนิทรรศการ ดังนี้

ห้องที่ 1 “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

ห้องที่ 2 “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต โดยการฉายภาพ 3 มิติเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง บนจอ แอลอีดี วิชวล พาโนรามา ความยาว 40 เมตร ในรูปแบบ 180 องศา ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคด้วยเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ จัดรูปขบวนตามแบบแผนสืบมาแต่โบราณ ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดนิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า รอบปกติวันละ 3 รอบ ในเวลา 16.00 น., 18.00 น. และ 20.00 น. รอบพิเศษสำหรับหมู่คณะ เวลา  10.00 น., 12.00 น. และ 14.00 น.

ห้องที่ 3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน แสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ส่วนที่ 2 “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก 4 ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอก ละครใน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.30-20.00 น. และเวลา 20.30-22.00 น.

ส่วนที่ 3 “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งการแสดงเป็น 3 องก์ ประกอบด้วย องก์ 1 สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ “ขบวนพยุหยาตราชลมารค”, องก์ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และ องก์ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่าง ๆเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ส่วนที่ 4 “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เปิดจำหน่ายเวลา 11.00-20.00 น.

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ