12 พฤศจิกายน งดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สมเด็จ​พระ​บรมฯ​เสด็จ​ทาง​ชลมารค​ถวาย​ผ้า​พระ​กฐิน​​วั​ด​อรุณ
สมเด็จ​พระ​บรม​โอ​ร​สา​ธิ​ราช เจ้าฟ้า​มหา​วชิ​รา​ลง​กร​ณ สยามมกุฎราชกุมาร ​เสด็จพระราชดำเนินแ​ทนพ​ระองค์ฯ ​ประทับเ​รือพ​ระที่น​ั่ง​สุพรรณ​หงส์ ใน​งาน​พระ​ราช​พิธี​ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล​ถวาย​ผ้า​พระ​กฐิน​โดย​ขบวน​พยุหยาตรา​ทาง​ชลมารค จาก​ท่า​วาสุกรี​ถึง​วัดอรุณราชวราราม​ราชวรมหาวิหาร เมื่อ 9 พ.ย.2555

เนื่องด้วยวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กองทัพเรือจะทำการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่าจึงได้แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้

เวลา 06.00 น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 10.30 น ถึง เวลา 19.30 น. ดังนี้

Advertisment

เส้นทางที่ 1. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไปท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก  ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนนเจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้าย ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ, ท่าพรานนก, ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง

Advertisment

เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก  ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช  ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ถนนพระจันทร์  เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช  ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช  ปลายทางท่าช้าง

เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้าย ถนนท้ายวัง  เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายท่าที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

หลังจากนี้จะมีการซ้อมอีก 4 ครั้ง เป็นการซ้อมย่อย 3 ครั้งในวันที่ 19, 26 พฤศจิกายน วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งระหว่างการซ้อมและวันพระราชพิธี ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน จัดรถรับ-ส่งฟรี

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดให้ 6 วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี และวัดระฆังโฆษิตตารามโดยเริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด และเสร็จพิธีเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด

สำหรับประชาชนที่สนใจชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สามารถเข้าร่วมชมการฝึกซ้อม รวมทั้งเฝ้าฯรับเสด็จในวันพระราชพิธีจริงได้ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานกรุงธนบุรี ถึงวัดระฆังโฆสิตตาราม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม