ชมการซ้อมขบวนเรือและริ้วขบวนราบ สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 12 ธันวาคมนี้

วันนี้ (วันที่ 4 ธันวาคม 2562) กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้ทำการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การซ้อมในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 14 มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในวันนี้ ในเวลา 15.00 น. เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้นในเวลาประมาณ 15.35 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ

Advertisment

ต่อมาในเวลาประมาณ 17.00 น. กองทัพภาคที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมริ้วขบวนราบ ซึ่งภายหลังจากเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาถึงท่าราชวรดิษฐแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับบนพระราชยานพุดตานทองจากท่าราชวรดิษฐไปยังพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวน

ทั้งนี้ เส้นทางริ้วขบวนราบจะยาตราออกจากท่าราชวรดิษฐตรงมาตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน และเลี้ยวขวาเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เป็นระยะทาง 820 เมตร ความยาวริ้วขบวน 400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

Advertisment