คู่มือประชาชน รวมข้อปฏิบัติและสิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ที่จะเฝ้าฯรับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นับถอยหลังอีกไม่กี่อึดใจ ประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติก็จะได้ชมความสวยงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมนี้

สำหรับเส้นทางขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีจุดตั้งต้นขบวนที่ท่าวาสุกรี แล้วเคลื่อนขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครไปยังท่าราชวรดิษฐ จากนั้นเสด็จฯโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐไปยังพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ในการเฝ้าฯรับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และริ้วขบวนราบ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

จุดเฝ้าฯรับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

ทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้สำหรับให้ประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจำนวน 16 จุด โดยเป็นจุดที่จัดสร้างอัฒจันทร์ 6 จุด ดังนี้

Advertisment
ฝั่งพระนคร

1.ท่าเรือวัดราชาธิวาส

2.สวนสามพระยา

3.ใต้สะพานพระราม 8

4.สวนสันติชัยปราการ (อัฒจันทร์)

Advertisment

5.ทางเดินสวนสันติชัยปราการ

6.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัฒจันทร์)

8.ถนนมหาราช

9.สวนนาคราภิรมย์ (อัฒจันทร์)

ฝั่งธนบุรี

10.ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52

11.ลานใต้สะพานพระราม 8 (อัฒจันทร์)

12.ลานริมน้ำท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

13.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

14.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อัฒจันทร์)

15.โรงพยาบาลศิริราช  (อัฒจันทร์)

16.วัดระฆังโฆสิตาราม

นอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่กรุงเทพมหานครติดตั้งจอ LED เพื่อถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ชมเหตุการณ์ จำนวน 23 จุดดังนี้

1.สวนสันติชัยปราการ 2.ป้อมมหากาฬ 3.ลานคนเมือง 4.ลานจอดรถกองสลาก 5.สวนนาคราภิรมย์ 6.ท่าราชวรดิษฐ (ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง) 7.ท่าช้าง 8.ถนนหน้าพระธาตุ 9.ม.ธรรมศาสตร์ 10.ทำเนียบรัฐบาล 11.กระทรวงศึกษาฯ 12.มทร.พระนคร 13.วัดโสมนัส 14.ใต้สะพานพระราม8 15.สวนพระราม 8 16.ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า 17.สนามหลวง 18.โรงเรียนสตรีวิทยา 19.สถานีรถไฟธนบุรี 20.วัดระฆัง 21.วัมอมรินทราราม 22.วัดกัลยาณมิตร 23.รพ.ศิริราช (บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟธนบุรี)

จุดคัดกรอง 

ทุกคนที่จะเข้าไปยังพื้นที่รับเสด็จต้องผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัย ณ จุดคัดกรองมีทั้งหมด 20 จุด แบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้

โซน 1

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร

โซน 2

3.ทางเข้าพิพิธบางลำพู 4.สนามหลวง ด้านศาลฏีกา 5.สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6.หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7.ถนนพระจันทร์ 8.พระแม่ธรณีบีบมวยผม 9.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร

โซน 3

10.แยกท่าเตียน 11. กรมการรักษาดินแดน 12.ข้างสะพานช้างโรงสี

โซน 4

13.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

โซน 5 

14.เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี 15.ทางเข้าท่ารถไฟ 16.หน้าอุทยานสถานพิมุข กองทัพเรือ 17.ท่าเรือวังหลัง 18.ทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม

โซน 6

19.ปากซอยวัดอรุณราชวราราม 20.วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร

 

การปฏิบัติตัวของประชาชน 

การเตรียมตัวของประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
  2. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  3. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และ ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก
  4. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย
  5. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา

การแต่งกาย

ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน

 

การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมจุดบริการอาหาร จำนวน 30 จุด รวมถึงได้จัดน้ำดื่มไว้บริการประชาชนบริเวณจุดบริการอาหารและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหมด 53 จุด เพื่อรองรับประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 ดังนี้

จุดบริการอาหาร 30 จุด แบ่งเป็น 6 โซน กับอีก 6 จุดบริการนอกโซน ดังนี้

โซน 1

1.วัดราชาธิวาส  2.มทร. พระนคร  3.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร 5.วัดสามพระยาวรวิหาร

โซน 2

6.สวนสันติชัยปราการ 7.สนามหลวง 8.อาคารสงเคราะห์ ทบ. 9.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)

โซน 3

10.สวนนคราภิรมย์ 11.ถนนมหาราช (ท่าช้าง)

โซน 4

12.ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 13.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 14.ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี

โซน 5

15.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 16.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 17.ท่าวังหลัง 18.วัดระฆังโฆสิตาราม 19.วัดอมรินทรารามวรวิหาร

โซน 6

20.วัดเครือวัลย์วรวิหาร 21.วัดอรุณราชวราราม 22.วัดกัลยาณมิตร 23.หอประชุมทหารเรือ 24.วัดวงศมูลวิหาร

จุดบริการนอกโซน

25.วัดมกุฏกษัตริย์ 26.กระทรวงศึกษาธิการ 27.วัดโสมนัส 28.โรงเรียนสตรีวิทยา  29.ป้อมมหากาฬ 30.ด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จุดบริการเครื่องดื่ม 53 จุด แบ่งออกเป็น 6 โซน และจุดบริการนอกโซน 6 จุด ดังนี้

โซน 1

1.วัดราชาธิวาส  2.มทร. พระนคร  3.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร 5.วัดสามพระยาวรวิหาร

โซน 2

6.พิพิธภัณฑ์บางลำพู 7.สวนสันติชัยปราการ 8.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร) 9.สนามหลวง 10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ถนนพระจันทร์) 12.สวน 60 ปีธรรมศาสตร์ 13.ท่าพระจันทร์ 14.ท่ามหาราช 15.อาคารสงเคราะห์ ทบ. 16.ท่าช้าง 17.พิพิธภัณฑ์เหรียญ 18.ถนนพระอาทิตย์ 19.พระแม่ธรณีบีบมวยผม 20.ลานจอดรถกองสลาก 21.ประตูวิเศษไชยศรี 22.หลังวัดมหาธาตุ 23.ถนนราชินี 24.สำนักงานกฤษฎีกา 2 25.ศาลหลักเมือง 26.ซอยพระจันทร์

โซน 3

27.สวนนคราภิรมย์ 28.จุดคัดกรองยากท่าเตียน 29.จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์ 30.ถนนมหาราช (ท่าช้าง)

โซน 4

31.ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 32.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 33.ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า

โซน 5

34.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 35.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 36.ท่าวังหลัง 37.วัดระฆังโฆสิตาราม 38.วัดอมรินทรารามวรวิหาร 39.ทางเข้าท่ารถไฟ 40.อุทยานสถานพิมุข

โซน 6

41.วัดเครือวัลย์วรวิหาร 42.วัดอรุณราชวราราม 43.วัดกัลยาณมิตร 44.หอประชุมทหารเรือ 45.วัดวงศมูลวิหาร 46.กรมอู่ทหารเรือ

จุดบริการนอกโซน

47.วัดมกุฏกษัตริย์ 48.กระทรวงศึกษาธิการ 49.วัดโสมนัส  50.โรงเรียนสตรีวิทยา 51.ป้อมมหากาฬ 52.ด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 53.ซอยไก่แจ้

 

การให้บริการทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครให้บริการทางการแพทย์ รวม 37 จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 120 ชุด โดยมีแพทย์ประจำ 36 จุด แบ่งออกเป็น 6 โซน ดังนี้

โซน 1

1.วัดราชาธิวาส 2.มทร. พระนคร 3.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 6.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร 7.วัดสามพระยาวรวิหาร

โซน 2

8.สวนสันติชัยปราการ 9.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 10.ท่ามหาราช 11.สนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฝั่งศาลฏีกา 12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13.ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี 14.ลานจอดรถกองสลากเก่า

โซน 3

15.สวนนคราภิรมย์ 16.แยกท่าเตียน 17.จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์

โซน 4

18.ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 19.สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล 20.สวนใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 21.ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 22.วัดคฤหบดี

โซน 5

23.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 24.ท่าวังหลัง 25.วัดระฆังโฆสิตาราม 26.วัดอมรินทรารามวรวิหาร 27.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 28.โรงพยาบาลศิริราช 29.โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 30.หน้าอุทยานสถานพิมุข

โซน 6

31.หอประชุมทหารเรือ 32.วัดเครือวัลย์วรวิหาร 33.วัดอรุณราชวราราม 34.วัดกัลยาณมิตร 35.ราชนาวิกสภา 36.วัดวงศมูลวิหาร

 

การให้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมรถสุขา จำนวน 54 คัน และติดตั้งตู้สุขา 2 จุด รวม 20 ตู้ ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

โซน 1

1.วัดราชาธิวาส  2.มทร. พระนคร 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใต้สะพานพระราม 8) 4.ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.วัดสามพระยาวรวิหาร 6.วัดมกุฏกษัตริย์  7.วัดเทวราชกุญชร 8.ท่าวาสุกรี

โซน 2

9.พิพิธภัณฑ์บางลำพู 10.สวนสันติชัยปราการ 11.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 12.สนามหลวง 13.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14.แฟลต ทบ. 15.ท่าช้าง 16.พิพิธภัณฑ์เหรียญ 17.พระแม่ธรณีบีบมวยผม 18.ลานจอดรถกองสลาก

โซน 3

19.สวนนคราภิรมย์ 20.ด้านหลังสวนสราญรมย์ 21.สน.พระราชวัง

โซน 4

22.โรงเรียนพณิชยการ  23.สน.บวรมงคล 24.สวนหลวงพระราม 8  25.วัดคฤหบดี 26.สน.บางยี่ขัน 27.ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 28.ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 29.ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า

โซน 5

30.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) 31.วัดระฆังโฆสิตาราม 32.วัดอมรินทรารามวรวิหาร

โซน 6

33.วัดเครือวัลย์วรวิหาร 34.วัดอรุณราชวราราม 35.วัดกัลยาณมิตร 36.หอประชุมทหารเรือ

จุดบริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ตามเส้นทางเสด็จฯกลับ

37.หอสมุดเมือง 38.ลานคนเมือง  39.ถนนพระสุเมรุ (ข้างบริษัทเทเวศร์ประกันภัย) 40.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.สน.นางเลิ้ง 42.กระทรวงคมนาคม 43.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  44.กระทรวงศึกษาธิการ 45.ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 46.กองทัพภาคที่ 1


ดูข้อมูลการเดินทางและจุดจอดรถได้ที่นี่