รู้จักตัวช่วยในการเดินทางด้วย “เครื่องบิน” … ไปเที่ยวกันเถอะ

รู้จักตัวช่วยในการเดินทางด้วย “เครื่องบิน” … ไปเที่ยวกันเถอะ

หากพูดถึงสนามบินที่ดีที่สุดในโลก หลายคนนึกถึง สนามบินชางงี (Changi Airport) สนามบินนานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ ที่ติดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 7 ปี เพราะเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย

สำหรับประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นด่านหน้าในการทำหน้าที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และนึกถึงอยากกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อกลับไป ยิ่งเมื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Destination อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ก็ยิ่งต้องมีระบบเทคโนโลยีต่างๆ ภายในสนามบินเข้ามารองรับ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับเหล่านักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยือนประเทศไทย

รู้จักตัวช่วยในการเดินทางด้วย “เครื่องบิน” … ไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะ

วันนี้ จึงอยากชวนมาทำความรู้จักตัวช่วยที่จะทำให้ทุกการเดินทางราบรื่นสะดวกสบาย ไม่มีสะดุด แต่ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในทุกๆ การเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนขึ้นเครื่องบิน นอกจาก พาสปอร์ต ที่ต้องไม่หมดอายุ และยังใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน ณ วันเดินทาง พร้อมวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ (สำหรับประเทศที่ต้องขอวีซ่า)

เอกสารสำคัญอีกอย่าง คือ ตั๋วโดยสาร ที่ควรต้องมีทั้งขาไป และขากลับ เพื่อใช้ยืนยันว่าคุณจะเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอน หากเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจคนเข้าเมืองขอดู 

อีกเรื่องคือ ตั๋วโดยสาร กับ บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ก็เป็นเอกสารคนละอย่างกัน ซึ่งบัตรโดยสารขึ้นเครื่องเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเรานำตั๋วโดยสารที่มีอยู่ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของแต่ละสายการบิน เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง พร้อมโหลดกระเป๋า เสร็จจากขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้อีกหนึ่งใบ เรียกว่า บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ Boarding Pass เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ประตูขึ้นเครื่อง ลำดับที่นั่ง เวลา Boarding เป็นต้น และควรตรวจสอบชื่อ-สกุล บนหน้าบัตรว่าถูกต้องหรือไม่

หลังจากเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการสแกนสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง ต่อด้วยขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) และสุดท้ายก็เป็นการรอเวลาขึ้นเครื่อง

รู้จักตัวช่วยในการเดินทางด้วย “เครื่องบิน” … ไปเที่ยวกันเถอะเร็วจัด..ปลัดขอบอก 

ในขั้นตอนของเคาน์เตอร์เช็คอิน นอกจากจะบริการออก บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ตรงจุดนี้ยังต้องมีการพิมพ์ป้ายติดสัมภาระ (Bag Tag) เพื่อติดบนกระเป๋าเดินทางที่โหลดไป ป้ายอันนี้จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับไว้ติดตามกระเป๋าหากเกิดการพลัดหลงไปกับสายการบินอื่น

ความจริงแล้ว การออกบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ผู้เดินทางสามารถออกบัตรได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน ระบบออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง (CUSS) และพิมพ์บัตรโดยสาร (Boarding Pass) ได้ที่ตู้คีออส (Kiosk) โดยระบบจะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยเช่นกัน

สำหรับ บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ที่เราได้มาครอบครอง จะมีจุดตรวจสอบบัตรโดยสารขึ้นเครื่องอีกครั้งตรงประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gates) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปลอดภัย …..การมี ระบบเช็คอินที่ทันสมัย จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สนามบินมาตรฐานทั่วโลกที่จะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นสนามบินขนาดเล็ก หรือสนามบินขนาดใหญ่ และแน่นอนว่า สนามบินหลายๆ แห่งในประเทศไทยมีระบบเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว 

เพราะนี่คือ “ตัวช่วยสำคัญ” ที่ทำให้การเดินทางของเหล่านักเดินทางสะดวก ราบรื่น ไม่มีสะดุด 

มีเวลาจิบกาแฟ.. เดินช็อปปิ้งสวยๆในสนามบิน

ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ Common Use Terminal Equipment (CUTE) เป็นระบบที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของเคาน์เตอร์เช็คอิน เพราะระบบสามารถรองรับปริมาณสายการบินที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้แบบทันทีทันใด ช่วยลดเวลาในขั้นตอนการเช็คอิน 

ทำให้ผู้โดยสารเดินสวยๆ ขึ้นเครื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้เร็วขึ้น การคับคั่งของอาคารผู้โดยสารก็ลดน้อยลง และเมื่อความแออัดเบาบางลง ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการภายในสนามบินก็ผ่อนคลายมากขึ้น และความพึงพอใจก็จะเกิดตามมา  

เมื่อเราใช้เวลากับขั้นตอนการเช็คอินที่น้อยลง ก็จะทำให้เรามีเวลาเหลือให้ได้ลั้นลาทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนขึ้นเครื่องได้มากขึ้น ใครจะเคลียร์ Shopping List ในโซนน้ำหอม โซนเครื่องสำอาง หรือจะนั่งจิบชากาแฟแบบชิลล์ๆ ในห้องรับรอง ก่อนจะเดินเล่นถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ภายในสนามบินก็ยังทำได้

รู้จักตัวช่วยในการเดินทางด้วย “เครื่องบิน” … ไปเที่ยวกันเถอะ

สายการบินไหนๆ ก็ใช้ได้

ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ Common Use Terminal Equipment (CUTE) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกำกับมาตรฐานการบินสากลอย่าง IATA ที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างให้สนามบินมีมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าระดับโลก และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารแล้ว ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานของสายการบินด้วย 

เพราะ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) เป็นระบบที่ไม่ว่าสายการบินไหนๆ ก็สามารถเชื่อมต่อระบบเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบของตนเองได้ง่ายๆ 

ยกตัวอย่าง… หากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ด้านงานระบบก็สามารถเพิ่มเคาน์เตอร์ในการให้บริการได้ทันที อีกทั้งยังเป็นระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง หากเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างระบบเช็คอินที่ทันสมัย ทำให้ในทุกๆ การเดินทางของเหล่านักเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเป็นเรื่องง่ายๆ กว่าอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) เป็นหนึ่งในบริการด้าน Airport Solutions ที่กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549 ในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการขยายการให้บริการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ดอนเมือง และล่าสุดที่ท่าอากาศยานกระบี่ 


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ