‘จำปาสัก’ ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยว 9 แสนคนปีนี้ โปรโมท 8 กิจกรรมเด่น!

สำนักข่าว วีโอเอ ภาษาลาว รายงานว่า ทางการแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ประกาศเป้าหมายล่าสุด ระบุว่าต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวในแขวงจำปาสักมากกว่า 9 แสนคน ในปี 2018 นี้ ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม

นางมาลา จันทะลาม รองหัวหน้าฝ่ายแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ประจำแขวงจำปาสัก กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดของแขวงจำปาสักในปีนี้ก็คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้มากกว่า 9 แสนคน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่มดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ใน 8 กิจกรรม ได้แก่ งานบุญนมัสการ ปราสาทหินวัดพู, งานบุญบ้านเกียดโง้ง เมืองปทุมพร, ประเพณีบุญพระเวศ เมืองชนะสมบูรณ์, สงกรานต์ปีใหม่ลาว ในเมืองปากเซ, บุญบั้งไฟ เมืองโพนทอง, งานเทศกาลผลไม้สด เมืองบาเจียง, บุญวันออกพรรษา และงานคาราวานรถจักรยาน เป็นต้น

Photo by : www.laospackagetravel.com

ทั้งนี้ นางมาลากล่าวว่า การที่แขวงจำปาสักจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือและเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม อีกทั้งยังได้ประสานงานเพื่อให้โปรโมทกิจกรรมต่างๆ ของแขวงในประเทศยุโรปด้วย

“การเชื่อมโยงกับประเทศที่แข็งแกร่งในด้านการท่องเที่ยวอย่าง 3 ประเทศเพื่อนบ้านนั้น จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงทางการแขวงจำปาสักพยายามปรับปรุงในค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมขึ้น” รองหัวหน้ากระทรวงแถลงข่าวฯ กล่าว

Advertisment

ปัจจุบัน แขวงจำปาสักมีสถานการณ์ท่องเที่ยวทั้งหมด 216 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 116 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 40 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 60 แห่ง ซึ่งปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิทางมาแขวงจำปาสักมีทั้งหมด 799,054 คน ส่งผลให้ภาคบริการมีรายได้ประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าในปีนี้ หากจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้รายได้ของภาคบริการเพิ่มขึ้นกว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Photo by : www.laostourism.co

นอกจากนี้ นายสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว ระบุว่า กำลังจะประกาศกิจกรรมระดับชาติประจำปี 2018 3 รายการ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในแขวงจำปาสัก ได้แก่ คาราวานรถยนต์เพื่อท่องเที่ยวจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ การจัดการแข่งขันรถวิบากและการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบพักค้างคืน หรือ แคมปิ้ง ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในทั่วประเทศสปป.ลาว

REUTERS/Jorge Silva

 

Advertisment