ฮุน เซน ชวนญี่ปุ่นลงทุน 800 ล้านดอลลาร์สร้างระบบรถไฟฟ้าในกรุงพนมเปญ

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางเยือนกรุงโตเกียวในวันนี้ โดยระบุว่า กัมพูชาจะเชิญชวนให้ญี่ปุ่นลงทุนในวงเงิน 800 ล้านดอลลาร์ในการสร้างระบบรถไฟลอยฟ้าในกรุงพนมเปญ

สมเด็จฮุน เซน กล่าวว่า รถไฟฟ้าดังกล่าวจะเชื่อมกรุงพนมเปญเข้ากับสนามบินนานาชาติ โดยนักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากมีความสนใจลงทุนในกัมพูชา


ทั้งนี้ ญี่ปุ่นนับเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ในกัมพูชา