เตรียมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ‘อาเซียน’ 1-4 ส.ค.นี้ ณ สิงคโปร์

เตรียมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ‘อาเซียน’ 1-4 ส.ค.นี้ ณ สิงคโปร์

แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคมนี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 19 การประชุม

แบ่งเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 15 การประชุม และการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือในอนุภูมิภาค 4 การประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 32 ประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค

ประเด็นสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมและผลักดันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประเทศผู้ประสานงาน การสูงวัยที่มีศักยภาพ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการส่งเสริมการสนับสนุนและความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนในระดับประชาชน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา และรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาคและประเด็นปัญหาระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

เอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการรับรองการประชุมในครั้งนี้ คือ แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 ซึ่งจะมีสาระสำคัญย้ำถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค รวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายอุบัติใหม่ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค

ทั้งนี้ ไทย จะใช้โอกาสนี้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของปี 2030 และสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ร่วมกับ นาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ก่อนที่จะส่งมอบหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ให้แก่สิงคโปร์ต่อไป ซึ่งไทยจะรับมอบหน้าที่การเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สำหรับช่วงสามปีนับจากนี้ด้วย


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ