จ.ผาอ่าง เมียนมา อ่วมอีก เจอน้ำท่วมระลอกที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ได้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกเป็นระลอกที่ 3 ที่จังหวัดผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา โดยน้ำได้ท่วมถนน บ้านเรือน สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ร้านค้า ทำให้รถยนต์ไม่สามารถไปมาได้ ในถนนหลายสาย ชาวบ้านต้องใช้เรือ หรือโดยสารเรือไปมา ทั้งนี้เนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอีกทำให้น้ำในแม่น้ำสาละวินสูงขึ้นมาก น้ำที่ท่วมในจังหวัดผาอ่าง นับเป็นอุทกภัยใหญ่ ครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของจังหวัดผาอ่าง ด้านเจ้าหน้าที่เมียนมา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่ท่วมเมืองได้ เนื่องจากผาอ่างเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ หรืออยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำสาละวิน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” CEO ปตท. Run ธุรกิจเดิม แสวงหาธุรกิจใหม่
Next articleวายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ 7 ก.ย. 2561