ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกเวียดนามพุ่งขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ เสียชีวิตแล้ว 24 ราย

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เวียดนามกำลังเผชิญกับโรคไข้เลือดออก หรือไข้เด็งกี โดยมีรายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่ามีผู้ป่วยติดเชี้อไว้รัสเด็งกีรายใหม่กว่า 1 หมื่นคน

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 42 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย

ทั้งนี้มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกีแล้งทั้งหมด 90,626 คน ในจำนวนนี้มี 76,848 คนกำลังรักษาตัวอยู่ และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 24 ราย

กระทรวงสาธารณสุขยังระบุว่าอีกว่า การแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออกเด็งกีที่เพิ่มมากขึ้นนั้น มากจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูง และฝนที่ตกมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการแพร่พันธุ์ของยุง

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังออกเตือน และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำโดยเฉพาะตามไซต์ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน