แรงงานชาวต่างชาติลักลอบทำงานใน “สปป.ลาว” เกือบ 35,000 คน

AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

ในปัจจุบันมีแรงงานชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาทำงานในสปป.ลาว เป็นจำนวนเกือบ 35,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือจากคนลาว

วีโอเอ ภาษาลาว รายงานว่า นายคำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กล่าวว่า ผลการสำรวจระหว่างปี 2016- 2017 ที่ผ่านมา รัฐบาลเปิดรับการขึ้นทะเบียนสำหรับแรงงานชาวต่างชาติทั้งหมดในประเทศพบว่ามีจำนวนราว 42,434 คน อย่างไรก็ตาม แรงงานชาวต่างชาติเพียง 7,506 คนเท่านั้น ที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสปป.ลาว นั่นก็คือ การชำระค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงานในสปป.ลาว

ขณะเดียวกัน แรงงานชาวต่างชาติมากถึง 34,928 คน ที่แม้ว่าจะมีรายชื่ออยู่ในระบบของทางการสปป.ลาว แต่ก็ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมขออนุญาตทำงาน ซึ่งก็ถือว่า กลุ่มแรงงานเหล่านั้นเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย และต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงาน

ทั้งนี้ นายคำแพง กล่าวว่า คนลาวบางกลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ และช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายรายปีกับทางการสปป.ลาว เพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย

ด้านนายกรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด แห่งสปป.ลาว กล่าวยอมรับว่า คุณภาพแรงงานของคนลาวเกือบทุกด้านยังห่างไกลกับคำว่ามาตรฐานสากล ซึ่งรัฐบาลพยายามปรับปรุงและเร่งพัฒนาจำนวนบุคคลากรให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรมในประเทศ และให้สามารถแข่งขันได้กับแรงงานชาวต่างชาติ นั่นหมายถึง การช่วยให้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของคนลาวปรับเพิ่มขึ้นได้ตามคุณภาพของแรงงาน

ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานในสปป.ลาวมากที่สุด ได้แก่ แรงงานคนจีน และคนเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทจีนนั่นเอง

ขณะที่ องค์การแรงงานสากล (ILO) กล่าวเสนอแนะรัฐบาลสปป.ลาวว่า หากรัฐบาลต้องการบรรลุเป้าหมายเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพสูงเป็น 658,000 คน ภายในปี 2020 รัฐบาลจำเป็นต้องให้การสนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษาในระดับสูง เพื่อช่วยพัฒนาบุคคลากรให้ครบตาม 25 สาขางานอาชีพได้ ซึ่งงบประมาณจากรัฐบาลอาจไม่เพียงพอ

 

 

Previous articleออเนอร์ เปิดตัว HONOR 10 Lite ชูจุดแข็งเซลฟี่สวยด้วยเอไอ ในราคา 6,490 บาท
Next articleค่าเงินบาทอ่อนค่า ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว