กต.ไทย ชี้แจงกรณี “ร้านชาไข่มุก Bobaism” ในกรุงมะนิลา ใช้สัญลักษณ์คล้ายเศียรพระพุทธรูป

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ร้านชานม “Bobaism” ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยใช้สัญลักษณ์คล้ายเศียรพระพุทธรูปในการนำเสนอแนวคิดของร้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวไทยและพุทธศาสนิกชน

ทางกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้

1. กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ซึ่งได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา มอบหมายผู้แทนเข้าพบกับผู้บริหารของร้านชานมข้างต้นเพื่อแสดงข้อห่วงกังวลและความไม่สบายใจของคนไทยและชาวพุทธโดยทั่วไป

รวมถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่า พระพุทธรูปเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ และการใช้มาสคอตแต่งตัวเลียนแบบพระพุทธเจ้า มีการเต้นรำ รวมทั้งการใช้รูปเศียรของพระพุทธรูปเป็นตราสัญลักษณ์ติดอยู่บนแก้วพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของร้าน ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และสื่อถึงความไม่เคารพในพุทธศาสนา

2. ผู้บริหารของร้านได้ชี้แจงว่า ร้านไม่มีเจตนาลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อใด ๆ และมีความไม่สบายใจกับกรณีที่เกิดขึ้น และปัจจุบันทางร้านได้ยกเลิกการใช้มาสคอตแล้ว

ทั้งนี้ ผู้บริหารของร้านได้อธิบายว่า “แนวคิดของ Bobaism ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนา” โดยให้ข้อมูลว่าแนวคิด Bobaism มาจากคำว่า Boba แปลว่า “ไข่มุก” และเติมคำว่า ism เพื่อสื่อถึงปรัชญาของชีวิตเท่านั้น


3. ทางร้านได้มีหนังสือชี้แจงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ในกรณีดังกล่าวอย่างเรียบร้อย