รมต.ต่างประเทศร่วมเวที “การเมือง-ความมั่นคงอาเซียน” หารือแผนงาน 2025

ในวันที่ 2 พ.ย. 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th APSC Council Meeting)

โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเฉพาะในมิติความมั่นคงอย่างยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ตัวอย่างเช่น สถานะการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) และกลไกการประชุมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 (APSC Blueprint 2025)

Previous article“ประยุทธ์” ย้ำบนเวที ABIS 2019 ไทยปรับตัวจากธุรกิจ offline สู่ online แบบผสมผสาน
Next articleไรมอนแลนด์เล็งผุด Food Hotel เจริญนคร ดักลูกค้าต่างชาติเสิร์ฟอาหาร “ไทย-จีน-อินเดีย” ปี 63