“มาเลเซีย” เริ่มส่งคืนขยะพลาสติก 3,737 ล้านตัน กลับสู่ประเทศต้นทาง

เดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานว่า “มาเลเซีย” ได้เริ่มกระบวนการในการส่งคืนขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายหลายพันตันกลับคืนสู่ประเทศต้นทาง จากท่าเรือหลัก 3 แห่ง ได้แก่ กลัง ปีนัง และซาราวัก

“โย บี หยิน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมาเลเซียระบุว่า “รัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อต่อต้านการนำเข้าขยะพลาสติดอย่างผิดกฎหมายมาสู่มาเลเซีย ด้วยการหยุดยั้งการนำเข้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นซึ่งก็คือที่ท่าเรือ” และกล่าวเพิ่มเติมว่า “จนถึงขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ส่งคืนขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายแล้ว 150 ตู้คอนเทนเนอร์หรือราว 3,737 ล้านตัน”

ทั้งนี้ ขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การนำเข้าขยะพลาสติกภายใต้ “อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด”

โดยมาเลเซียได้ดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการส่งคืนตู้ขยะมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นงานที่ยากลำบากมาก เนื่องจากประเทศต้นทางบางแห่งไม่ยอมรับขยะเหล่านั้นกลับ อีกทั้ง การระบุว่าขยะเหล่านั้นมาจากประเทศใดเป็นเรื่องยากด้วยเช่นกัน ทั้งยังมีขยะอีกจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือ

Advertisement

สำหรับตู้ขยะพลาสติกที่มาเลเซียส่งกลับประเทศต้นทางครั้งนี้กว่าครึ่งมาจาก ฝรั่งเศส 43 ตู้ และสหราชอาณาจักร 42 ตู้ นอกจากนั้นเป็นขยะจากสหรัฐอเมริกา 17 ตู้, แคนาดา 11 ตู้, สเปน 10 ตู้, ญี่ปุ่น 5 ตู้ และสิงคโปร์อีก 4 ตู้ และยังมีขยะส่วนที่เหลืออีกบางส่วนที่มาจากโปรตุเกส จีน บังกลาเทศ และประเทศอื่น ๆ

นอกจากนี้ มาเลเซียก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการคืนตู้ขยะอีก 110 ตู้ที่มาจากประเทศต้นทาง ได้แก่ สหรัฐ 60 ตู้, แคนาดา 15 ตู้, ญี่ปุ่น 14 ตู้, อังกฤษ 9 ตู้, เบลเยี่ยม 8 ตู้ และเม็กซิโก, ฮังการี, ฝรั่งเศส และจาเมกาอีกประเทศละ 1 ตู้ อีกทั้งมาเลเซียยังจะเริ่มใช้ “แผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับการนำเข้าขยะพลาสติก” ในเดือน ก.พ. นี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากที่จีนสั่งห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกในปี 2018 มาเลเซียได้กลายเป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของการส่งออกขยะพลาสติกทั่วโลก โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ เยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่น ที่ต้องการกำจัดขยะที่มีความยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการทำลาย โดยการนำเข้าขยะพลาสติกของมาเลเซียจะถูกนำมาป้อนให้กับโรงงานพลาสติกรีไซเคิลในประเทศทั้งหมด 383 แห่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบและสั่งปิดโรงงาน 218 แห่งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การนำเข้าขยะพลาสติกของมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 20,000 ตัน/เดือนในช่วงต้นปี 2017 เป็น 110,000 ตัน/เดือนในช่วงต้นปี 2018 โดยผู้นำเข้ามักซ่อนขยะพลาสติกผิดกฎหมายปะปนมากับขยะพลาสติกรีไซด์เคิลได้ 100% เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่