ไข้เลือดออกระบาดอินโดนีเซีย ป่วยทั่วประเทศกว่า 10,000 ราย

สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยของสื่อท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 เมษายน 2020) ซึ่งระบุว่า ทางบริเวณจังหวัดนุสาเตงการาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสเดงกีที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่ต้นปี 2020 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 4,518 ราย และเสียชีวิต 48 ราย

โดย ทางฝ่ายโฆษกของรัฐบาลท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อมูลสถิติของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข พบว่า ภายในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนุสาเตงการาตะวันออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสมนับตั้งแต่ต้นปี 4,518 ราย

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ขณะที่การระบาดมักพบในพื้นที่ภูมิอากาศเขตร้อนและกึ่งร้อน โดยการระบาดที่อินโดนีเซียมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกฤดูฝนของประเทศ ซึ่งสำหรับปี 2020 นอกเหนือจากการระบาดที่จังหวัดนุสาเตงการาตะวันออกแล้วนั้น ยังพบว่ามีผู้ป่วยทั่วประเทศรวมกันมากกว่า 10,000 คน