เมียนมาร์ให้สัมปทานบริษัทต่างชาติแห่งแรก สร้างฐานปฏิบัติการน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ

MOSB Limited (MOSB) ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมาร์ และกระทรวงพลังงาน (เพื่อสร้างและบริหารฐานปฏิบัติการด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัฐมอญ

การสร้างฐานปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ และยังเป็นการพัฒนาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนามัย การศึกษา และโอกาสการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่รัฐมอญ ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง

มร. ลีโอนาท โฮ ประธานบริหารของ MOSB กล่าวว่า “โครงการนี้จะช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างมาก แทนที่จะต้องไปสิงคโปร์หรือ ประเทศไทย”

MOSB มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารัฐมอญ ซึ่งการลงทุนในโครงการนี้จะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนและโครงข่ายการสื่อสาร นอกจากนี้ MOSB มีโครงการสร้างสถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สถานพยาบาล และเครือข่ายบริการที่ครบวงจร เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน

อู ซอ มิน โอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวาการิก ในรัฐมอญ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่จะมีโครงการฯ เพราะโครงการแบบนี้จะช่วยพัฒนาระบบคมนาคม การศึกษา ระบบไฟฟ้า และสุขอนามัยของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ คนในชุมชนจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปหางานนอกพื้นที่ เพราะเราจะมีโอกาสในการทำงานมากขึ้น โครงการแบบนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ในหลายๆด้าน”

Advertisment

โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเมียนมาร์ให้สัมปทานกับบริษัทต่างชาติในการสร้างฐานปฏิบัติการด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในลักษณะนี้

บริษัท MOSB เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 2 Fish (SG) Pte Ltd จากสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้น 80% และ Two Fish Supply Base Limited ของเมียนมาร์ ซึ่งถือหุ้น 20% และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์และเมียนมาร์ เพื่อช่วยพัฒนาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในหลายมิติ