อินโดฯยกเลิกชื่อทะเลจีนใต้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้ชื่อ “ทะเลนาทูนาเหนือ”

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อในแผนที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษทางเหนือของหมู่เกาะนาทูนา เป็น ทะเลนาทูนาเหนือ จากเดิมที่ใช้ชื่อว่าทะเลจีนใต้

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียจะทำการแจ้งต่อองค์การอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อในครั้งนี้

ทางด้านจีนได้ยอมรับอธิปไตยของอินโดนีเซียเหนือหมู่เกาะนาทูนา แต่ระบุว่าจีนและอินโดนีเซียมีการอ้างกรรมสิทธิทับซ้อนเหนือดินแดนดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข ขณะที่อินโดนีเซียปฏิเสธ