9 สุลต่านแห่งมาเลเซียทรงแถลงร่วมเตือนประชาชนอย่าอ้างศาสนาแบ่งแยกฝ่าย

วันที่ 11 ต.ค. เอเอฟพีรายงานว่า องค์สุลต่านปกครองรัฐแห่งมาเลเซีย 9 พระองค์ ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความกังวล ในประเด็นอ้างการกระทำในนามของอิสลามแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคม ทรงขอให้ประชาชนอดทนอดกลั้น สามัคคี และสมานฉันท์ อยู่กันอย่างกลมกลืนในสังคมที่มีคนหลายเชื้อชาติศาสนา

แถลงการณ์ลักษณะนี้หาได้ยากมาก และครั้งนี้ออกมาก่อนการประชุมสุลต่านที่จัดขึ้นทุกปี ระบุถึงประเด็นอื้ออึงทางสังคมที่ถกเถียงมาตั้งแต่เดือนก่อน กรณีสถานที่บริการซักล้างในรัฐยะโฮร์ รัฐปะลิส ห้ามลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมใช้

แถลงการณ์ขององค์สุลต่านระบุว่า การกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหาย หากถูกเชื่อมโยงหรือกระทำในนามของอิสลามด้วยความเข้าใจอย่างผิดๆ

พร้อมทรงชี้แนะว่า ประชาชนควรยึดหลักปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญว่าทุกคนควรได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อหรือเชื้อชาติของเขาเหล่านั้น

จากแถลงการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารกิจการในรัฐยะโฮร์ และรัฐปะลิสตกลงให้บริการลูกค้าทุกคนโดยไม่เกี่ยงว่าลูกค้านับถือศาสนาใด

ทั้งนี้ มาเลเซียมีประชาชนร้อยละ 60 หรือราว 30 ล้านเป็นคนมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยนับถือคริสต์ พุทธ และฮินดู


ที่มา ข่าวสดออนไลน์