“ดอน” หารือปัญหารัฐยะไข่กับ”ซูจี” และผบ.มินอ่องไหล่ บอกไทยพร้อมช่วย

“ดอน” หารือปัญหารัฐยะไข่กับ”ซูจี” และผบ.มินอ่องไหล่ บอกไทยพร้อมช่วย

วันที่ 31 ต.ค. เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศโพสต์ว่า วันที่ 29 – 30 ตุลาคม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อพบหารือกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรีกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาตามที่นางซู จีได้เคยเชิญไว้

ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนางออง ซาน ซู จี และ พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ เกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยยืนยันความตั้งใจของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศในการสนับสนุนเมียนมาแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความผาสุก เสถียรภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรัฐยะไข่ต่อไป

ไทยยังพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชาวเมียนมาในรัฐยะไข่