25 ปี “อินเดีย-อาเซียน” รู้เขารู้เรามากขึ้น 2-5 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์สิริกิติ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย รัฐบาลไทยนำโดยกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัด “ASEAN-India Expo and Forum” กิจกรรมนานาชาติด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นี้

จุดประสงค์ไม่เพียงแค่การเปิดเวทีค้าขายระหว่างอาเซียน-อินเดียแล้ว แต่ยังมีฟอรั่มพิเศษ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเสวนากันมากขึ้น เพราะปัจจุบันยังถือว่ามีความรู้ระหว่างกันน้อยมาก

โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับพันธมิตร 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย จัดงาน “ASEAN-India Expo and Forum : Strategic Economic Partnership & Connectivity” เพื่อการเติบโตไปด้วยกันที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน และบุคคลในระดับผู้นำประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย มากกว่า 12,000 ราย

และคลิปวิดีโอข้างล่างเปรียบเสมือนตัวอย่าง “ความบันเทิง” ที่ถ่ายทอดผ่านความรู้ระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างวิจิตรลงตัว เป็นการแสดงชุดพิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานทางประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและอาเซียน