เกิดเหตุแผ่นดินไหวสุมาตราตอนเหนือ อินโดนีเซีย ขนาด 5.1

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว 23 ก.ค. 2560 เวลา 18:38 น. Northern Sumatra, Indonesia ขนาด 5.1 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 534 กม.