เริ่มที่ตัวเอง? กทม.ชวนคนกรุงใช้ “รถประจำทาง-จักรยาน-เดิน” ลดฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าขณะนี้มีระดับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงขึ้นผิดปกติ ว่า ขระนี้กำชับให้ 50 สำนักงานเขต เร่งดำเนินมาตรการควบคุมปัญหาฝุ่นละออง เช่น โครงการตรวจเข้มรถยนต์ควันดำพื้นที่กรุงเทพฯ โครงการนำร่องถนนอากาศสะอาด โดยเข้มงวดดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิด (ยานพาหนะ สถานที่ก่อสร้าง) การล้าง ทำความสะอาดถนน การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการจราจร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพอากาศ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ

“ขอแจ้งเตือนประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ระบบทางหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารบริเวณถนนที่มีมลพิษสูงเป็นเวลานาน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ใช้รถจักรยานหรือเดินเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดการใช้น้ำมัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง” นางสุวรรณา กล่าว

 

Advertisement

ที่มา มติชนออนไลน์