รพ.กรุงเทพอินเตอร์ฯ ชูครบวงจร รักษาผู้ป่วยโรคสมอง ระบบประสาท

รพ.กรุงเทพอินเตอร์ฯ ชูครบวงจรรักษาผู้ป่วยโรคสมอง
นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมระบบประสาท ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชูครบวงจรให้บริการศูนย์สมองและระบบประสาท ย้ำมีทีมแพทย์เฉพาะทาง-เครื่องมือครบ รองรับทุกปัญหาด้านสมอง และระบบประสาท

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมระบบประสาท ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้การดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมองและระบบประสาท

ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาที่ต้นเหตุ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม และดูแลรักษาป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบสมองและประสาท ทั้งแพทย์อายุรกรรม และศัลยแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท แพทย์สหสาขาวิชา ทั้งแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ พร้อมด้วยเครื่องมือการแพทย์ก้าวหน้าที่ทันสมัย

รพ.กรุงเทพอินเตอร์ฯ ชูครบวงจรรักษาผู้ป่วยโรคสมอง
นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และ Chief Faculty of COE Neuroscience Institute

ขณะที่ นพ.นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และ Chief Faculty of COE Neuroscience Institute กล่าวว่า โรคสมองและระบบประสาทนั้น สิ่งสำคัญคือ การวินิจฉัยที่แม่นยำ และวางแผนการรักษาให้ตรงจุดกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้

Advertisment

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสมองและระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพที่ดี และยืนยาว เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ทั้งนี้ ทีมแพทย์จะออกแบบการรักษาและดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม (Personalized & Holistic Care) ทั้งให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ การดูแลป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ รวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยความพร้อมในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะ และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า

อาทิ ห้องผ่าตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด ที่ติดตั้ง Angiogram ช่วยให้เห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ ห้องผ่าตัดอัจฉริยะไฮบริด เป็นต้น