ร้านหมูกระทะ ปิ้งย่าง ชาบู ย่านบางแสน ม.บูรพาสแกน ปลอดฟอร์มาลีน

หมูกระทะ
ร้านอาหารปลอดภัย 20 ร้าน

หมูกระทะ ปิ้งย่าง ชาบู 20 ร้านปลอดภัย ได้รับการรับรองจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมมือกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจร้านหมูกระทะ ปิ้งย่าง ชาบู บริเวณบางแสน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งร้านหมูกระทะ ซึ่ง 20 ร้าน ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า “ตรวจไม่พบฟอร์มาลีน”

ร้านหมูกระทะ ปิ้งย่าง ชาบู 20 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านตัวแตก 2. ร้านย่างเนย 3. ร้านจากิยาหม้อไฟสไตล์เกาหลี 4. ร้าน cute pig korean 5. ร้าน Dragon Shabu Mata ุ6. ร้าน Shabu Mata 7. ร้านพุงเจริญ 8. ร้านหมูกระทะเฮียบอย 9. ร้าน Korea Kitchen 10. ร้าน itaewon 11. ร้านพุงกลางชาบู 12. ร้านติดมันส์ สาขาบางแสน 13. ร้านนิยมสุข บุฟเฟ่ต์ สุกี้ & หมูกระทะ 14. ร้านนั่งย่างหมูกระทะ 15. ร้าน ม.หมูกะทะปลาเผา 88 เลี่ยงหนองมน 16. ร้านนะโมหมูกระทะ 17. ร้านแจ่วฮ้อนอุบล ซอยหลังร้าน BURDOCK 18. ร้านหมูกระทะบางแสน 19. ร้านเออกุ้งเผา 20. ร้านจอมเทียนทะเลเผา

 

จากการตรวจดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาบางแสน สบายใจได้ว่า บางแสน ดินแดนแห่งหมูกระทะ “ปลอดภัย” หมูไร้ฟอร์มาลิน ทั้งหมด 20 แห่ง