งานกาชาด จัดมาแล้ว 4 วัน คนเข้างานเฉียด 5 แสนคน ปลุกกรุงเทพฯคึกคัก

งานกาชาด
จาก เฟสบุ๊จ เพจ "'งานกาชาด Red Cross Fair"

งานกาชาด จัดมาแล้ว 4 วัน ผู้เข้าชมงานเกือบ 5 แสนคน เพจงานกาชาด เชิญร่วมงานถึง 18 ธ.ค.นี้

วันที่ 12 ธันวาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊กบัญชีชื่อ งานกาชาด Red Cross Fair รายงานว่า งานกาชาด 4 วัน (8-11 ธ.ค. 2565) มีนักท่องเที่ยวเฉียด 5 แสนคน เพจแสดงความขอบคุณ ในงานชากาดมีความสนุกยังมีต่อเนื่อง กิจกรรมจัดเต็มเหมือนเดิม ใครที่ยังเดินไม่ครบทุกโซน พร้อมกับระบุว่า ยังมีเวลาอีก 7 วัน โดยงานกาชาดจัดขึ้นวันที่ 8-18 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00-22.00 น. ณ สวนลุมพินี

ในปีนี้ งานกาชาดจัดภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ไฮไลต์พิเศษของงานกาชาดสวนลุม 2565 แตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยจัดเป็น Hybrid Event คือ ควบคู่ทั้ง On Ground และ On Line โดย True ID ได้รวบรวมข้อมูลโซนต่าง ๆ ดังนี้

โซนต่าง ๆ ภายในงานประกอบไปด้วย

โซนกิจกรรมทางออนไลน์

 • บริจาคผ่านทางออนไลน์ e-Donation จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีถึง 2 เท่า
 • ปลูกต้นไม้ออนไลน์
 • ช็อปสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Commerce และเยี่ยมชมบูทต่าง ๆ
 • สร้าง Avatar
 • รับชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ 360 องศา
 • Game Center
 • ดูดวงออนไลน์

โซนกิจกรรมทางออฟไลน์

 • โซนกองอำนวยการสภากาชาดไทย และบริการต่าง ๆ

กองอำนวยการจัดงานกาชาด

  1. สำนักงานบริการต่าง ๆ
  2. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคโลหิต 17.00-21.00 น.
  3. หน่วยปฐมพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
  4. แผนกแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย นิทรรศการ/จำหน่ายยาจุฬาโอสถ / บริจาคดวงตา อวัยวะ / เกมชิงรางวัล
  5. กองรักษาการณ์ตำรวจ
  6. ร้านอาหารสภากาชาดไทย ทองพลุเสวยแสนอร่อย
  7. ร้านองค์การกาแดงลาว (สภากาชาดลาว)

(โซนนี้ เข้าประตู 3 ถนนพระรามที่ 4 สะดวกที่สุด)

 • โซนร้านโครงการส่วนพระองค์ และกิจการเกี่ยวเนื่อง
  1. ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
  2. ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  3. ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ผักดองวังสระปทุม น้ำหอมพระราชทาน
  4. ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  5. ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
  6. ร้านมูลนิธิพระดาบส
  7. ร้านมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
  8. ร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันธ์ุดี
  9. ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(โซนนี้ เข้าได้ทั้งประตู 4 หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และประตู 3 ถนนพระรามที่ 4)

 • โซนส่วนราชการ
  ชมนิทรรศการ ซื้อสลากกาชาด ซื้อสินค้า เสี่ยงโชคสอยดาว ตักไข่ ชิงรางวัล
  1. กระทรวงมหาดไทย
  2. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาด
  3. กระทรวงสาธารณสุข
  4. กระทรวงอุตสาหกรรม
  5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. กระทรวงพาณิชย์
  7. กระทรวงการคลัง
  8. กระทรวงการต่างประเทศ
  9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10. กระทรวงแรงงาน
  11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  12. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  13. กรมการปกครอง
  14. กรมที่ดิน
  15. กรมโยธาธิการและผังเมือง
  16. กรมการพัฒนาชุมชน
  17. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  18. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  19. สำนักงานอัยการสูงสุด
  20. กรมราชทัณฑ์
  21. กรุงเทพมหานคร

(โซนนี้ เข้าประตู 3 ถนนพระรามที่ 4 และประตู 2 หัวมุมถนนวิทยุ-พระรามที่ 4)

 • โซนสถาบันการศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า
  ชมนิทรรศการ ซื้อสลากกาชาด ซื้อสินค้า เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัล ชมการแสดง
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  9. เบญจมราชาลัยสมาคม
  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(โซนนี้ เข้าประตู 1 ถนนวิทยุ และประตู 2 หัวหมุมถนนวิทยุ-พระรามที่ 4)

 • โซนหน่วยงานด้านความมั่นคง รักษาความปลอดภัย และสมาคมแม่บ้าน
  ชมนิทรรศการ ซื้อสลาก ซื้อสินค้า เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัล ชมการแสดง
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  2. กองทัพบก
  3. สมาคมแม่บ้านทหารบก
  4. กองทัพเรือ
  5. สมาคมภริยาทหารเรือ
  6. กองทัพอากาศ
  7. สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
  8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  9. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
  10. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  11. สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

(โซนนี้ เข้าประตู 4 หลังพระราชานุสาวรีย์ฯ และประตู 3 ถนนพระรามที่ 4)

 • โซนสมาคม ชมรม สโมสรและองค์กรทั่วไป
  ดูดวง ซื้อสลากกาชาด ซื้อสินค้า เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัล ชมการแสดง
  1. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
  2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
  4. สถาบันพระปกเกล้า
  5. สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  6. สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก
  7. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  8. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
  9. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
  10. มูลนิธิอีสานเขียว
  11. มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
  12. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  13. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  14. กสทช.
  15. ธนาคารทหารไทยธนชาต
  16. ธนาคารไทยพาณิชย์
  17. workpoint 23
  18. ธนบุรีประกอบยนต์
  19. สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย
  20. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(โซนนี้ เข้าประตู 1 ถนนวิทยุ โรงเรียนสวนลุมพินี)

 • โซนหน่วยงานพลังงาน
  ซื้อสลากกาชาด ซื้อสินค้า เสี่ยงโชค สอยดาว ชิงรางวัล ชมการแสดง
  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. การไฟฟ้านครหลวง
  3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  4. การประปานครหลวง
  5.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โซนนี้ เข้าประตู 1 ถนนวิทยุ ประตู 2 หัวมุมถนนวิทยุ-พระรามที่ 4 ประตู 3 ถนนพระรามที่ 4)

 • โซนร้านค้าเอกชน ช็อปปิ้ง ซื้อสินค้าราคาพิเศษ จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเข้า

(โซนนี้ ประตูที่ 1 ถนนวิทยุ โรงเรียนสวนลุมพินี และประตูที่ 2 หัวมุมถนนวิทยุและถนนพระรามที่ 4 โซนสวนสนุก บ้านผีสิง เข้าประตู 1 ถนนวิทยุ ประตู 2 หัวมุมถนนวิทยุ-พระรามที่ 4)

การเดินทางไปงานกาชาด สวนลุมพินี

รถไฟฟ้า

 • รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4 และสถานีศาลาแดง ทางออก 6
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม ทางออก 1 และสถานีสวนลุมพินี ทางออก 3

รถ Shuttle Bus

 • Shuttle Bus จากสนามกีฬาแห่งชาติและสวนป่าเบญจกิติ รับ-ส่งผู้ร่วมงานที่สวนลุมพินี

รถประจำทาง

 • ผ่านถนนสารสิน >>> สาย 50, 505, A3
 • ผ่านถนนราชดำริ >>> สาย 15, 50, 76, 77, 505, 514, A3, 504, 547, 74
 • ผ่านถนนวิทยุ >>> สาย 13, 50, 62, 76, 505, A3
 • ผ่านถนนพระรามที่ 4 >>> สาย 4, 45, 47, 50, 67, 76, 141, 505, A3,74

จุดจอดรถ งานกาชาด 2565 สำหรับรถยนต์ส่วนตัว

  1. ลานจอดรถประตูถนนราชดำริ จอดได้ประมาณ 150 คัน (มีค่าจอดรถ)
  2. ลานจอดรถสวนลุมพินี ทางเข้าประตู 1 ถนนวิทยุ จอดได้ประมาณ 200 คัน
  3. จุดจอดรถสวนป่าเบญจกิติ (สามารถใช้ Sky Walk เพื่อมาร่วมงานได้) จอดรถยนต์ได้ประมาณ 300 คัน และจุดจอดรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 400 คัน
  4. จุดจอดรถในสนามกีฬาแห่งชาติ ประมาณ 100 คัน