เปิดประมูลO&M เชื่อมโทลล์เวย์บางขุนเทียน-ด่วนพระราม3 M-Flow 100%

ครม.เห็นชอบ เปิดประมูลระบบ O&M โทลเวย์บางขุนเทียน บ้านแพ้ว ใช้ M-Flow ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เชื่อมทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง-บางขุนเทียน แบบไร้ร้อยต่อ 3 หมื่นล้าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) วงเงิน 14,027.98 ล้านบาท

คาดว่าจะเปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในกลางปี 2566 และเริ่มก่อสร้างติดตั้งงานระบบช่วงแรกภายในปลายปี 2566 สำหรับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง จะใช้ระบบ M-Flow 100% เชื่อมต่อกับระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สายพระราม 3-ดาวคะนอง-บางขุนเทียน แบบไร้รอยต่อ

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของโครงการรูปแบบ PPP Gross Cost ระยะเวลาสัญญา 32 ปี (ก่อสร้าง 2 ปี และ O&M 30 ปี) มูลค่าโครงการ 31,703.01 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (โครงการ M82) ระยะทางประมาณ 24.7 กม. แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ด้วยแหล่งเงินงบประมาณ ปี’63-65 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี’66

และระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ด้วยแหล่งเงินงบฯ เงินทุนค่าธรรมเนียม ผ่านทาง (เงินทุนค่าธรรมเนียม) จากแผนประมาณการรายจ่ายที่ได้ขอความตกลงกับกระทรวงการคลังระหว่างปี’65-67 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี’68

น.ส.รัชดากล่าวว่า โครงการร่วมลงทุน O&M ครอบคลุมงานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการ M82 ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ M82 ทั้งในส่วนของงานโยธา ที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน

ทั้งนี้ โครงการร่วมลงทุน O&M มีลักษณะโครงการ ดังนี้ ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ รองรับการสัญจรที่สามารถใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) คิดค่าผ่านทางตามระยะทางแบบมีค่าแรกเข้า ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบ M-Flow) หรือรูปแบบที่เหมาะสม-มีจุดขึ้น-ลง โครงการทางหลวงพิเศษ M82 เพื่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักตลอดแนวเส้นทาง รวม 6 แห่ง

มีอาคารศูนย์ควบคุมกลาง อาคารหน่วยตรวจการณ์และกู้ภัย อาคารศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา และอาคารปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สำหรับระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุน O&M รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี นับแต่วันเริ่มต้นงานที่ ทล. กำหนดไว้ ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี และระยะเวลาการดำเนินงานและบำรุงรักษาไม่เกิน 30 ปี