ส.อ.ท.จี้รัฐดูแลต้นทุนพลังงานให้ได้ คาดเศรษฐกิจโลกปี’66 ส่อแววชะลอตัว

พลังงาน น้ำมัน

ผลสำรวจ FTI Poll “อุตสาหกรรมไทยจะเดินต่ออย่างไร ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว” เอกชนคาดไทยได้รับเอฟเฟ็กต์ระดับปานกลาง จี้รัฐเร่งช่วยดูแลต้นทุนราคาพลังงาน ชู BCG Model กระตุ้นทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรยันภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 24 ในเดือน ธ.ค. 2565 ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมไทยจะเดินต่ออย่างไร ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว” พบว่าจากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว จากผลกระทบของสงครามและปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ แรงกดดันต่อวิกฤตพลังงาน และสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง

มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ล่าสุดองค์การการค้าโลก (WTO) ประเมินการค้าโลกปี 2566 จะชะลอตัวลงเหลือเพียง 1% เท่านั้น จากปี 2565 ที่การค้าโลกขยายตัวถึง 3.5% ซึ่งจากผลกระทบของตลาดส่งออกที่ชะลอตัวทั้งในยุโรปและสหรัฐ ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่มองว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยใน “ระดับปานกลาง”

               

โดยมีปัญหาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยหลักที่กดดันเศรษฐกิจโลก

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผู้บริหาร ส.อ.ท.จึงเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลต้นทุนราคาพลังงานให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทย
ด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเอง ก็จำเป็นจะต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (LEAN) และมีการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่มองว่า การพัฒนาเศรษฐกิจตาม BCG Model จะเป็นนโยบายที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต โดยจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านอุตสาหกรรมการเกษตร ช่วยเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ ที่ผลิตโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ และที่สำคัญจะช่วยดึงการลงทุนเข้าประเทศ