แม็คโครรับสมัครงานกว่า 5,000 ตำแหน่ง ใน JOB EXPO THAILAND 2023

แม็คโคร

แม็คโครเปิดรับสมัครงานกว่า 5,000 ตำแหน่ง ใน JOB EXPO THAILAND 2023 รองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดตำแหน่งใหม่ Tech Talent ในธุรกิจ Makro PRO, โครงการเถ้าแก่ และอีกหลายด้านมุ่งสู่เป้าหมาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 400,000 รายในปี 2573

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร กล่าวว่า แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งของประเทศ มีพันธกิจสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 33 ปี โดยมีการสร้างงานและเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 นี้ ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มกว่า 5,000 ตำแหน่งทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์กระจายสินค้า เน้นสายงาน O2O งานขายออนไลน์ (e-Commerce) แผนกอาหารสด ตลอดจนตำแหน่งงานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่แม็คโคร เราพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถ เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจค้าส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

แม็คโคร

“การเข้าร่วมกิจกรรม ‘JOB EXPO THAILAND 2023’ กับกระทรวงแรงงาน นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้างงานแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของแม็คโคร ที่เดินหน้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งด้านการเปิดสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ตลอดจนการรุกธุรกิจในรูปแบบ Omnichannel และการทำธุรกิจออนไลน์ Makro PRO การจ้างงานของแม็คโครจึงโตขึ้นถึงกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา”

Advertisement

สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการสูงสุดได้แก่ กลุ่มงานคอมเมอร์เชียล, ซัพพลายเชน, ดิจิทัล, แผนกอาหารสด, ทีมขาย, พนักงานประจำสาขา และพนักงาน Makro PRO (ระดับหัวหน้างาน) ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ อาทิ Tech Talent ในธุรกิจ Makro PRO, โครงการเถ้าแก่ และอีกหลายตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย

ภายในงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงาน ได้เยี่ยมชมบูทของแม็คโคร โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ บูทของแม็คโครนับเป็นหนึ่งในบูทที่ได้รับความสนใจจากผู้กำลังมองหางานเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีบรรยากาศคึกคัก

แม็คโคร

Advertisement

ซึ่งแม็คโครได้เปิดรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลากหลายสาขา รวมถึงผู้มีประสบการณ์ในกลุ่มงานต่าง ๆ งาน “JOB EXPO THAILAND 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทั้งนี้ นโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ของแม็คโคร ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย สร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2573 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการจ้างงานผ่านทุกส่วนในธุรกิจ สร้างงานให้กับกลุ่มเปราะบาง นอกจากนั้นยังช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มรายได้ ซึ่งนับเป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของแม็คโครในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยด้วย