ไซมีสฯ คว้า EDGE Champion มาตรฐานอาคารระดับโลก ครั้งแรกในไทย

บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาฯ รูปแบบ Green Living คว้ารางวัล EDGE Champion ผ่านมาตรฐานการรับรองอาคารระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย รับ Certificate ESG100 Company โดย สถาบันไทยพัฒน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต”

เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล EDGE Champion มาตรฐานการรับรองอาคารระดับโลก จากสถาบัน IFC (International Finance Corporation) สถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่ง SA เป็นบริษัทอสังหาฯ ที่ได้รับมาตรฐานนี้ครั้งแรกในประเทศไทย

ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ

ทั้งนี้ EDGE Champion เป็นมาตรฐานอาคารเขียวและการวัดผลการก่อสร้างอย่างยั่งยืน เป็นนวัตกรรมในการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคาร สำหรับตลาดเกิดใหม่

Advertisement

ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นรางวัลระดับองค์กรอย่างถาวร

โดยองค์กรให้คำมั่นว่าจะพัฒนาโครงการโดยมี Edge รับรองผลงานการก่อสร้าง 80% หรือมากกว่านั้นของโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่

โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานใน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การใช้น้ำ (Water Efficiency) และการใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร (Material Efficiency)

โครงการ TRIBE สุขุมวิท 39_2

Advertisement

ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2566” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย

และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG นับตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG-Environmental Social and Governance)

“ที่ผ่านมาบริษัทมีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน น้ำ และลดการใช้พลังงานในการผลิตวัสดุก่อสร้าง

เลือกใช้ Materials ที่ช่วยลดผลกระทบจากคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสีเขียว

ซึ่งในอนาคตอาคารประหยัดพลังงานจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการเช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างดี” นายขจรศิษฐ์กล่าว

S__64348303

ที่ผ่านมา ไซมิส แอสเสท ได้รับการรับรองขั้นต้นจาก EDGE ไปแล้วถึง 2 โครงการ ได้แก่ Tribe Bangkok Sukhumvit 39 Hotel และ โครงการบ้านเดี่ยว Monsane’ Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA กล่าวว่า เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด และส่งเสริมแนวปฎิบัติด้านการออกแบบอย่างยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยส่งมอบ “Asset of life ที่สร้างคุณค่าให้กับทุกการใช้ชีวิต” ให้กับลูกค้า คุณภาพสินค้าที่คุ้มค่ากับการลงทุน และสร้างการเติบโตที่มีมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

“ขณะนี้ SA เน้นพัฒนา โครงการทั้งแนวราบ-แนวสูง โดยกำลังพัฒนาทั้งหมด 10 โครงการ แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 4 โครการ คอนโดมิเนียม 5 โครงการ และโรงแรม 1 โครงการ
ขณะเดียวกันธุรกิจอื่น ๆ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจเทคโนโลยีของการพักอาศัย และธุรกิจการเงินและการลงทุน มีแนวโน้มอัตราการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2565

S__64348304

โดยทุกโครงการเล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยใช้หลักธรรมภิบาลและใจจริง ซื่อตรงในการบริหารงาน เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ปัจจุบัน Siamese Asset ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบโครงการบ้านแนวราบและโครงการแนวสูง รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่ารวม 7.6 หมื่นล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

และธุรกิจอื่น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจโรงแรม 2. ธุรกิจพื้นที่พาณิชย์เพื่อการเช่า 3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4. ธุรกิจเวลเนสแอนด์เฮลแคร์ 5. ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย และ 6. ธุรกิจการเงินและการลงทุน