เยาวชนทั่วโลกร่วมประชุม Shape APAC 2023 ที่กรุงเทพฯ โฟกัสความมั่นคงพลังงาน

SHAPE APAC 2023

เยาวชนทั่วโลก ร่วมประชุม Shape APAC 2023 ที่กรุงเทพฯ โฟกัสความมั่นคงพลังงาน-อาหาร และการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจสร้างสรรค์และสุขภาพ ที่กรุงเทพฯ 22-24 กันยายน 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเยาวชน ภายใต้ชื่อ Global Shaper ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาวทั่วโลก อายุต่ำกว่า 30 ปี ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ประมาณ 10,000 คน จาก 500 เมือง ใน 152 ประเทศ

กลุ่มดังกล่าวนี้ได้ร่วมตัวกันจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Global Shaper Bangkok Hub 2023 โดยเยาวชนไทย Global Shaper จะเป็นเจ้าภาพในการประชุม Shape APAC 2023 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 152 คน จาก 31 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

SHAPE APAC 2023

งานสัมมนาดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับประเด็นระดับโลก 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 2.การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.สุขภาพและ wellness สำหรับทุกคน

Advertisment

ทั้งนี้ งานสัมนาวิชาการของ Shape APAC เป็นงานระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นโดย Global Shaper ทุก ๆ ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยมีจุดประสงค์ในการ empower เยาวชน ส่งเสริมและสร้างความหวังว่าเยาวชนก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เช่นกัน

สำหรับที่มาของหัวข้อการสัมมนาระดมความคิดเห็น ใน 3 ประเด็น เนื่องจากในปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบจาก COVID-19, วิกฤตค่าครองชีพสูง, วิกฤตโลกร้อน และวิกฤตพลังงาน

SHAPE APAC 2023

ส่งผลให้ยุคนี้เป็นยุค “Polycrisis” และเพื่อที่จะรับมือกับ Polycrisis สังคมจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว หรือ Resilience จึงเป็นที่มาของตีมงาน Shape APAC 2023 “Rebuilding a Resilient Region” ที่จะโฟกัสกับการสร้างการฟื้นตัว ผ่าน 3R คือ 1.Reconnecting เยาวชนในหลากหลายภูมิภาค 2.Reinspire โดยพาผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆมาพูดให้ความรู้ และ  3.Refield เยาวชนด้วยปัญหาจริงในประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจบริบทมากขึ้น

Advertisment

นายโชติภูมิ เหลืองประเสริฐ ตัวแทนกลุ่มเยาวชน Global Shaper ในประเทศไทย กล่าวสรุปว่า “งานนี้ เราพันธกิจและจุดประสงค์ สร้างความสามารถในการฟื้นตัวระดับภูมิภาค (Regional Resilience) เพื่อต่อสู้กับวิกฤตต่าง ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่าง กลุ่มสมาชิกและบริษัทเอกชน”

“โดยเน้นประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร, การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, สุขภาพและ wellness สำหรับทุกคน และร่วมกันสร้าง platform ในผู้นำความเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดและนำความรู้ที่ได้กลับไปช่วยชุมชนตนเอง นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และ Know-how ของบริษัทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหา Polycrisis”

“ท้ายที่สุด ในงานดังกล่าวนี้จะเป็นการโปรโมต วัฒนธรรมและนวัตกรรม ของประเทศไทย และมีการจัดแสดงและซื้อ-ขายและสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่น และสร้างการเดินทางที่เป็นการลดการใช้คาร์บอนด้วย”