เอกชน 100 ราย บุกซาอุฯจัด Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023 ขยายตลาด

Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023

ขนทัพเอกชน 100 รายบุกซาอุฯ ก.เกษตรรุกจัด Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023 ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าเกษตรและอาหารในซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” โดยมีนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นายอับดุลลาซิส อัลซาคราน รองผู้ว่าการสำนักการค้าต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ดร.ซามี่ บิน อับดุลลาห์ อัลโอไบดี ประธานสภาหอการค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่าง ๆ ภาคธุรกิจไทยและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมงาน ณ Riyadh International Convention and Exhibition Center กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สำหรับงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่ประเทศไทย ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน เป็นโอกาสให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถเดินหน้าเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสินค้าพืช ประมง และไม้ตัดดอก

โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็น “แหล่งความมั่นคงอาหารของโลก” จึงให้ความสำคัญกับการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย และได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคชาวต่างชาติ ภายใต้นโยบาย “3S” คือ “Safety” “Security” และ “Sustainability” รวมถึงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยเชื่อมโยงกับโมเดลทางเศรษฐกิจ “Bio-Circular-Green” Economy หรือ “BCG”

Advertisment

ทั้งนี้งาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2566 ณ Riyadh International Convention and Exhibition Center กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย มีสินค้าหลากหลายให้เลือกชม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ แฟชั่นของตกแต่งบ้าน สินค้าหัตถกรรม สินค้าด้านความสวยความงาม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ รวมทั้งสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพเข้าร่วมจัดแสดงในงานครั้งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ประกอบการไทยและซาอุดีอาระเบียได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการค้าการลงทุนระหว่างกันอีกด้วย

Advertisment