ด่วน เศรษฐาถกบอร์ดวินัยการเงินการคลัง ก่อนเคาะแจกเงิน 10,000 บาท

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

นายกฯเศรษฐาเรียกบอร์ดวินัยการเงินการคลังถกด่วน ที่ทำเนียบรัฐบาล จับตาขยายเพดาน “มาตรา 28” ดึงเงินหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ บริหารโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในเวลา 10.45 น.วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเร่งด่วนโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเลต ในเวลา 11.00 น.

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 โดยคาดว่าจะเป็นการพิจารณาขยายเพดานกำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งปัจจุบันเพดานอยู่ที่ 32%

               

ขณะที่การแถลงรายละเอียดโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเลต ได้รับแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะแถลงข่าวรายละเอียดทั้งหมดด้วยตัวเองในเวลาประมาณ 14.00 น.วันนี้

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะใช้ช่องทางการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแหล่งเงินสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

โดยรัฐบาลต้องให้เริ่มโครงการตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2567 แต่เนื่องจากงบประมาณปี 2567 ล่าช้า ทำให้อาจจะต้องหาแหล่งเงินอื่นมาใช้ไปก่อน แล้วค่อยตั้งงบประมาณมาจ่ายคืนในภายหลัง อย่างไรก็ดี หากการใช้เงินตามมาตรา 28 ไม่สามารถใช้เงินของธนาคารออมสินได้ ก็ต้องติดตามว่าจะใช้เงินจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ มาแทน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการกำหนดกรอบวินัยการคลัง ตามมาตรา 28 นั้น หลักการและเหตุผลการออกกฎหมาย เพื่อไม่ให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินเกินตัว และต้องใช้เงินจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อดำเนินโครงการนโยบายรัฐ แล้วตั้งงบประมาณชดเชยให้กับรัฐวิสาหกิจในปีต่อ ๆ ไป