เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ภาพรวม พบ 22 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น ฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพ ฝุ่นละออง
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 22 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.อ่างทอง จ.กาญจนบุรี จ.สระแก้ว จ.เลย จ.หนองบัวลำภู และ จ. ชัยภูมิ

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.5 – 89.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 8.7 – 52.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.1 – 47.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.9 – 39.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.5 – 33.0 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 18.6 – 36.2 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ส่วนผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2567 มีดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567
พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง