กสทช. วอนสื่อทีวีเสนอข่าวสามีฆาตกรรมภรรยา อย่างมีความรับผิดชอบ

กสทช.

โฆษกประธาน กสทช. เผย ได้รับเรื่องร้องเรียน สื่อทีวีนำเสนอข่าวความรุนแรง กรณีสามีฆาตกรรมสะเทือนขวัญภรรยา ขอความร่วมมือสื่อทีวีนำเสนอข่าวบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอกสิทธิชัย มากกุญชร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) ได้รับแจ้งจากประชาชน

กรณีมีสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลบางช่องนำเสนอข่าวความรุนแรง กรณีสามีฆ่าภรรยาที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงขอให้ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

“สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่เป็นผู้รับใบอนุญาต และในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โปรดดำเนินการตรวจสอบ และกำชับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้สื่อโทรทัศน์มีส่วนเป็นสื่อต้นทางที่ทำให้เกิดการฉายซ้ำความรุนแรงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จึงขอให้ผู้รับใบอนญาตดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” พลเอกสิทธิชัยกล่าว