PM 2.5 เช้านี้ 6 จังหวัดสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดความร้อนเมียนมาพุ่ง 3.6 พันจุด

PM 2.5

GISTDA เผย PM 2.5 เช้านี้ 6 จังหวัดของไทยมีสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านจุดความร้อนเมียนมาพุ่งกว่า 3.6 พันจุด

วันที่ 1 มีนาคม  2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2567 พบ 6 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ คือ #ลำพูน 94.9 ไมโครกรัม #ลำปาง 93 ไมโครกรัม #พะเยา 91.9 ไมโครกรัม #ตราด 85.7 ไมโครกรัม #แพร่ 79.8 ไมโครกรัม #น่าน 77.5 ไมโครกรัม และพบค่าฝุ่นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีส้มในอีก 11 จังหวัด

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีไปจนถึงดีมาก

ทั้งนี้ จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 902 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อน ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 332 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 266 จุด พื้นที่เกษตร 135 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 98 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 66 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ #ตาก 171 จุด #ลำปาง 89 จุด และ #เชียงใหม่ 62 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่พม่า 3,650 จุด ตามด้วยกัมพูชา 1,335 จุด ลาว 1,180 จุด และเวียดนาม 281 จุด

แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู๋ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5

จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบราย ชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5