แต่งตั้ง ปราปต์ บุนปาน เป็นกรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน มีผล 1 พ.ค. 67

แต่งตั้ง ปราปต์ บุนปาน เป็นกรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน มีผล 1 พ.ค.67

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง ปราปต์ บุนปาน เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผล 1 พ.ค. 2567

วันที่ 25 เมษายน ที่อาคารสำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัด คณะกรรมการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัทมติชน มีกรรมการ อาทิ น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมติชน นายปราปต์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและงานสนับสนุน นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการบริษัท งานดี จำกัด เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ปานบัวแจ้งว่าครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 8 มกราคม 2567 และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้ง นายปราปต์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดย น.ส.ปานบัว จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมติชน

สำหรับประวัติ นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยาและการเมืองวัฒนธรรม โกลด์ สมิธส์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

Advertisment

ประสบการณ์การทำงาน ปี 2552 เป็นหัวหน้าโต๊ะข่าวมติชนออนไลน์ กองบรรณาธิการมติชน และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทมติชน

ปี 2553 เป็นผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมติชน ปี 2562 ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย บริษัทมติชน

ทั้งนี้ บริษัทมติชนเริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2521 ปัจจุบันมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์อยู่ในเครือ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

ส่วนสื่อออนไลน์ มีทั้งมติชนออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ ข่าวสดอิงลิช ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ มติชนวีกลี่ ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ และเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ รวมไปถึงมติชนทีวี และ Feed ซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอดข่าวสาร ได้รับการตอบรับจนมีผู้ติดตามจำนวนมาก

Advertisment