“สหภาพแรงงานขสมก.”ร้อง“บิ๊กตู่” ทบทวนปฏิรูปเส้นทางเดินรถเมล์ หวั่นเอื้อประโยชน์!

เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมด้วยกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสาร ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และแก้ไขปัญหาเส้นทางซับซ้อน เนื่องจากบางเส้นทางเดินรถโดยสารมีระยะทางไกล ทำให้เกิดปัญหารถหมุนเวียนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่ปรากฎว่ากลับไม่เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานฯในฐานะผู้แทนพนักงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะถึงผลดีและผลเสียในการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถโดยสารครั้งนี้ ดังนั้นทางสหภาพแรงงานฯจึงกังวลว่าอาจเกิดความไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเอกชน เพราะมีการดำเนินการอย่างเร่งรีบผิดปกติ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญกับสหภาพแรงงานฯจึงทำให้พนักงานทั่วไปมีความวิตกกังวลถึงอนาคตขององค์กรจะขาดความมั่นคง อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานฯ ขอคัดค้านเรื่องดังกล่าวและขอให้นายกฯพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วย


Previous articleเศรษฐกิจโตต่ำ-แรงงานขาด โจทย์ใหญ่ “ไมล์สโตน” แผนพัฒนาฯชาติ
Next article“บิ๊กตู่” เตรียมมอบนโยบายคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจวันนี้