โค้ชเอก-3 หมูป่า เฮลั่น! ได้สัญชาติไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้มีพิธีการปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทย และมอบบัตรประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับสถานะเป็นสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 23 ตามพ.ร.บ.สัญชาติฯ จำนวนทั้งหมด 30 คน ในจำนวนนี้มีทีมหมูป่า 4 คน ประกอบด้วย 1.ด.ช.อดุลย์ สามอ่อน 2.ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม 3.ด.ช.พรชัย คำหลวง ทั้งสามคนเป็นไปตามมาตรา 7 ทวิ โดยได้ไปยื่นคำร้องการเกิดที่เทศบาลเม่สาย และเทศบาลเวียงพานคำ ได้รับใบรับรองการเกิด จากนั้นนำมายื่นกับนายอำเภอเพื่อขออนุมัติสัญชาติไทย ซึ่งเห็นว่าเข้าเกณฑ์หลักฐานครบถ้วนจึงได้อนุมัติ และ 4.นายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก เกิดที่โรงพยาบาลแม่สาย มีพ่อหรือแม่ เกิดในไทย มีหลักฐานการเกิด มีความประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้สังคม เข้าข่าย ตามมาตรา 23 จึงได้อนุมัติให้ได้สัญชาติไทยดังกล่าว

ที่มา:ข่าวสดออนไลน์

Previous articleแบงก์ยอมคืนเงินภายใน 1 วัน กรณีมีปัญหาโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
Next articleลาแวนเต้ เอส แอลยูวี 430 แรงม้า