รถสินค้าหนองคายไปลาวต่อแถวยาว1กิโลเมตรเหตุเร่งส่งออกสินค้าก่อนหยุดยาว

ผู้ประกอบการส่งออก เร่งส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว ก่อนหยุดหลายวัน ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยเฉพาะน้ำมัน ที่ สปป.ลาว จะสำรองไว้ใช้ในช่วงวันหยุด ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

วันที่ 7 กรกฎาคม ที่บริเวณถนนทางเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.เมือง จ.หนองคาย ได้มีรถสินค้าที่จะข้ามไปส่งสินค้าที่ สปป.ลาว จอดยาวเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ทั้ง 2 ข้างทางยังมีรถขนส่งสินค้าที่จะขนส่งสินค้าจอดรออีกเป็นจำนวนมาก มากกว่าช่วงปกติประมาณ 2- 3 เท่า

สาเหตุที่ทำให้รถสินค้าจอดยาวเพื่อรอข้ามไปส่งสินค้าที่ สปป.ลาว ครั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออก ได้เร่งส่งออกสินค้าก่อนที่จะมีวันหยุดในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่มีวันหยุดยาวหลายวัน โดยเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ได้มีการส่งออกมากเป็นพิเศษ มากกว่า 100 คัน มูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท เนื่องจากทาง สปป.ลาว จะสำรองไว้ใช้ในช่วงวันหยุด ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก