“หมอประสิทธิ์” ปฏิเสธเสนอชื่อเป็นอธิการบดีม.มหิดล

‘หมอประสิทธิ์’ ปฏิเสธเสนอชื่อเป็นอธิการบดี ม.มหิดล แจงยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช โพสต์ในกลุ่มไลน์มหิดล เรื่องสละสิทธิชิงอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นองค์กรที่ผมรัก และตั้งใจอยากมีส่วนร่วมกับทุกท่านในการพัฒนา ถึงไม่เป็นอธิการบดี แต่ก็ยังยืนยันความตั้งใจครับอยากเห็นมหาวิทยาลัย รวมเป็นหนึ่ง ให้ได้ครับ To be number one always starts with to be one”

“ผมขอโทษท่านหัวหน้าส่วนงานทุกท่านที่ได้ปฏิเสธการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอธิการบดี ม.มหิดล ตลอดเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ผมคิดเรื่องนี้มาอย่างมาก และสุดท้ายก็ตัดสินใจไป ด้วยว่ามีความมุ่งมั่น หลายเรื่องที่ผมรับปากไว้ ยังไม่เสร็จ และอยู่ในช่วงสำคัญที่ผมดำเนินการต่อไป ขอเรียนอธิบายเหตุผลเพื่ออยากให้เข้าใจครับ

1. ผมมีความตั้งใจและเคยเกริ่นไว้ในหลายโอกาสและต่อผู้ที่อุปการคุณของศิริราชว่า จะทำให้อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นอาคารที่จะทำให้คนไทยไม่ลืมรัชกาลที่ 9 ตลอดไป มีศิลปินแห่งชาติหลายท่านแจ้งความจำนงจะมาร่วมกันทำให้เป็นจริง อาคารนี้ น่าจะเป็นอาคารที่มี collection ของศิลปินแห่งชาติที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 มากที่สุด โดยผมขอให้ทุกท่านช่วยเขียนแรงบันดาลใจที่สร้างผลงานเหล่านั้นด้วย เป็นความตั้งใจที่อยากทำให้สำเร็จครับ และผมเคยรับปากศิลปินแห่งชาติเหล่านั้นว่าเราจะร่วมกันทำ ไม่อยากผิดคำพูดครับ

2. เรื่องนายกแพทยสภา ก็เป็นเรื่องที่ผมรับปากเข้าไปเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอนนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากครับ แต่ยังมีเรื่องต้องทำอีกมาก

Advertisment

3. ผมอยากผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศใช้ยาสมเหตุผล ซึ่งตอนนี้ได้คุยกับท่านรองนายกฯ แล้ว กำลังเคลื่อนไปได้ค่อนข้างดี ไม่อยากหยุดกลางทางครับ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์