สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 7 กรกฎาคม 2560