“โออิชิ” รุกตลาดอาหารพร้อมทานจับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

นางกชกร อรรถรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการรอบด้าน โดยเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้ที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบกับวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมเมือง ข้อจำกัดด้านเวลาที่รีบเร่ง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความนิยมและบริโภคอาหารพร้อมทานมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของตลาดรวมอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท

ล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โออิชิ เกี๊ยวซ่า สูตรผสมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อเนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมมาตลอด พร้อมนำเสนอความหลากหลายของสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้ง (1) สินค้ากลุ่มอาหารแช่เย็น และ (2) สินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง ล่าสุด เดินหน้าสร้างความยั่งยืนด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่