เปิด 13 แบรนด์องค์กรมูลค่าสูงสุดปี 2017″กสิกร-เซ็นทรัล-AOT” นำทัพรับรางวัล-SCG รับรางวัลเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 60 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ภายในงานมีการมอบรางวัล “Hall of Fame 2017” เป็นปีแรก โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานในวันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 พิเศษสุดในวาระครบรอบ 100 ปี การสถาปนาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 80 ปีของการก่อตั้งคณะพาณิยชศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ 40 ปีของภาควิชาการตลาดของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ สำหรับการประกาศผลรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values” ประเมินจากเครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เพื่อจัดอันดับเเบรนด์และองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในทุกหมวดธุรกิจในประเทศไทย เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ศึกษาถึงเคล็ดลับในการนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ

สำหรับความพิเศษในวันนี้ มีการมอบโล่รางวัล 2 ประเภท ได้เเก่ ประเภทที่ 1 คือ “Thailand’s Top Corporate Hall of Fame 2017” ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่องติดต่อกัน จำนวน 5 องค์กรได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด มหาชน ในหมวดธุรกิจแฟชั่น, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ในหมวดธุกิจธนาคาร, บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนประเภทที่ 2 คือ “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” สุดยอดแบรนด์องค์กรใน 13 หมวดธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 93,089 ล้านบาท ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 170,007 ล้านบาท ในหมวดธนาคาร, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 55,188 ล้านบาท ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต, บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 49,280 ล้านบาท ในหมวดวัสดุก่อสร้าง,

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 139,199 ล้านบาท ในหมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 65,339 ล้านบาท ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 114,456 ล้านบาท ในหมวดพาณิชย์บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 255,714 ล้านบาท ในหมวดการแพทย์,บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 32,915 ล้านบาท ในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์,

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 33,269 ล้านบาท ในหมวดการท่องเที่ยวและการสันทนาการ,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 309,111 ล้านบาท ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์,บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 50,381 ล้านบาท ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 182,151 ล้านบาท ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ทั้งนี้ อ.ดร.เอกก์ ภทรธรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เผยว่า ประโยชน์ของแบรนด์องค์กร คือการสร้างวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่จะออกมาในเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ที่จะเดินหน้าต่อไป คุณค่าของแบรนด์องค์กร เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และมีการถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลข ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา


ด้าน ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation นำตัวเลขงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องมีการเผิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวน โดยสูตรที่นำมาคำนวนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งวิธีดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติในปี 2017 และได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ให้มีการเจริญเติบโตต่อไป