“บิ๊ก ปส.” หนุนปลูกกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร แต่ห้ามผสมเป็น 4 คูณ 100

จากกรณีคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมตแอมเฟตามีน พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมตแอมเฟตามีและอนุพันธุ์นั้น โดยมีประเด็นน่าสนใจในส่วนของพืชกระท่อม ที่ยังคงให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่ผ่อนปรนบางพื้นที่ให้สามารถใช้แบบวิถีชาวบ้าน และเปิดช่องให้สามารถขออนุญาตศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เห็นหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยใบกระท่อมให้เคียงกับพืชสมุนไพร มีบางส่วนนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หากใช้ใบกระท่อมที่บริสุทธิ์จากต้นหรือใบโดยไม่มีการแปรสภาพ คิดว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตรงนี้ได้ ไม่น่าจะมีปัญหาใด แต่ถ้าหากนำไปใช้ผสมเป็น 4 คูณ 100 หรือมีการแปรสภาพ อาจจะเกี่ยวพันกับยาเสพติด คงต้องคุยกันในหลายฝ่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ใบกระท่อมในประเทศอื่นก็ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นที่ประเทศมาเลเซียมีการนำใบกระท่อมมาใช้ในชีวิตประจำ แต่เนื่องจากประเทศไทยมักจะนำมาแปรสภาพ ทำให้เป็นสารที่เกิดการกระตุ้นประสาท อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวคิดว่าการปลูกใบกระท่อมสามารถทำได้ แต่ในแต่ละบ้านที่ปลูกจะต้องอยู่ในจำนวนที่พอเหมาะพอดีต่อการใช้ ไม่ใช่ปลูกเพื่อใช้ในเชิงการค้า หากพบเช่นนั้นต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที สำหรับการปลูกใบกระท่อมไว้ใช้หรือเป็นพืชสมุนไพร คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน เนื่องจากสามารถควบคุมได้ในปริมาณที่พอดี บางคนปลูกแล้วนำมารักษาโรค ถือเป็นผลดี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์