“บิ๊กจิน” ยัน รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ แก้ปมราคาสินค้าเกษตร-แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำตัว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้แทนชาวไร่อ้อยรวม 4 องค์กร ประกอบด้วย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไรอ้อยภาคอีสาน สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.อ.ประจินในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาเรื่องอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยใน ฤดูการผลิตของที่ผ่านมา นอกจากนี้คณะผู้แทนชาวไร่อ้อยยังได้หารือถึงปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ ขนส่งอ้อยจากพื้นที่การผลิตไปยังโรงงาน ตลอดจนปัญหาแรงงานชาวต่างด้าวในกระบวนการเก็บอ้อยตามฤดูกาล

พล.อ.อ.มณฑล กล่าวว่า พล.อ.อ.ประจิน รับทราบปัญหาและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการ แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ในทางปฏิบัติทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ในฐานะของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ยินดีรับปัญหาของชาวไร่อ้อย เพื่อจะนำไปประสานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขต่อ ไป อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาทุกอย่างทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและต้องทำทุกอย่างด้วยความถูก ต้อง เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

 

ที่มา มติชนออนไลน์